Kom igen offentlig sektor – fånga framtidens chefer!

Utmaningen – det behövs nya chefer!

Sverige står inför nya demografiska utmaningar med en åldrande befolkning. Flera stora chefsgrupper går i pension och ska ersättas av nya chefer. Men vem vill egentligen bli chef idag? Jusek rapporterar att 63% av nyutexaminerade ekonomer, jurister, personalvetare, systemvetare och samhällsvetare säger att de vill bli chefer, men färre kvinnor än män är intresserade. Andra säger att unga människor inte är intresserade av att leda andra om de inte själva får stå i rampljuset. Även om unga faktiskt är intresserade av att bli chefer visar också undersökningar att färre är intresserade just nu då få siktar mot chefsjobb de närmaste åren.

För offentlig sektor riskerar pensionsavgångarna att slå hårt. Offentlig sektor behöver kompetenta människor för att Sverige ska fungera väl, men få unga människor ser offentlig sektor som deras drömjobb trots att det finns flera olika yrkesvägar och inriktningar.

Det saknas unga chefer. 126 000 chefer förväntas gå i pension och försvinna från arbetsmarknaden de närmaste tio åren. Inte ens vart tionde chef är under 35 år och Sverige har väldigt låg andel unga chefer jämfört med andra EU-länder. Närmare en halv miljon människor behöver rekryteras till offentlig sektor de närmaste tio åren.

Det innebär både att många chefer går i pension och samtidigt att Sverige måste fortsätta jobba för att attrahera nya chefer för att lyckas fylla på kompetens. För när chefer på fler nivåer går i pension sker också en generationsförflyttning där det kan bli brist på yngre chefer när tidigare chefer avancerar.

Bild från hrbloggen.se

Få organisationer och företag i Sverige verkar ta utmaningen på allvar. När tidningen Chef frågade 1000 svenska chefer om hur de tänker kring den kommande generationsväxlingen så svarade endast tre av tio att deras organisation arbetade aktivt eller strukturerat med frågan.

Lösningen – fånga framtidens chefer!

Så vad kan myndigheter, kommuner och landsting göra för att förbereda sig inför framtiden? Här kommer mina samlade tips.

1. Uppskatta

  • Se till så att medarbetarna trivs. Jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö, trevlig kultur mellan kollegor och förmåner som medarbetarna värdesätter.
  • Starta en kompetensbank. Många medarbetare sitter på dolda kompetenser. Flera medarbetare har ledarerfarenhet från till exempel ideella föreningar, bostadsrättsföreningar etcetera men utan att organisationen känner till det. Andra dolda talanger kan vara erfarenheter från andra arbetsplatser eller språkkunskaper som kan komma väl till pass. Men kommuner till exempel är ofta stora organisationer och att känna till medarbetarnas kompetenser är en omöjlighet. En kompetens- eller CV-bank ökar möjligheten att använda interna resurser, synliggör medarbetarna och underlättar samarbete.
  • Belöna och uppmärksamma chefer. Lyft fram cheferna för att visa på fördelarna i yrket. Bland annat organisationen Ledarna menar att det är viktigt att visa att det är mödan värt att vara chef. Uppmärksamma duktiga medarbetare och chefer genom att till exempel nominera de till Konungens stiftelse för ungt ledarskap. Ofta kommer det in minst nomineringar från offentlig sektor. Ett tydligt tecken på att offentlig sektor måste bli bättre på att belysa sina talanger? Eller saknas det talanger?
  • Använd befintliga yngre chefer för att attrahera fler yngre ledare. Kanske kan de vara bollplank? Kanske kan de ge råd och stöd. Visa på att det är möjligt att bli chef trots att man inte fullt 40, 35 eller kanske 30 år.

2. Marknadsför

3. Nya tillvägagångssätt

  • Våga satsa på yngre medarbetare. Ofta ställs det krav på flerårig arbetslivserfarenhet inom branschen eller specifik kompetens för chefer medan ledarskapet hamnar lite i skymundan i rekrytering. Våga värdesätta andra saker än flerårig utbildning och arbetslivserfarenhet. För många chefsroller är det viktigare med bra ledarskap än yrkeskunskap eller diplom från fleråriga utbildningar.
  • Driv ledarprogram/chefsprogram /talangprogram/traineeprogram. Se till så att talangfulla medarbetare med goda ledaregenskaper får chans att fundera och testa på ledarskap.
  • Gör en ålderskartläggning för att få en bättre bild av status hos din organisation. Hur många ska gå i pension inom tio år?
  • När vikariat eller tillfälliga luckor ska lösas för chefer så passa på att prova medarbetare som inte redan är chefer. En bra möjlighet för medarbetaren att känna efter om chefsjobbet är som hen tror och en bra möjlighet för organisationen att testa om medarbetaren kan hantera ansvaret på ett bra sätt.
  • Glöm de traditionella jobbannonserna. Fler och fler söker jobb via bland annat kontakter och sociala medier och färre läser attraheras av vanliga jobbannonser i den traditionella papperstidningen (och få unga läser papperstidningar).

48 chefer pensioneras varje dag, vad väntar du på? Kom in i matchen och hjälp Sverige att få bra chefer även i framtiden.

En reaktion till “Kom igen offentlig sektor – fånga framtidens chefer!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s