Detta händer i Almedalen 2016

412445_10150912758350957_134470910_oOm man bortser från att det är svårt att ta sig till Gotland på miljövänligt sätt, att det är svindyrt att åka dit under Almedalsveckan och att juli är semestertider så tycker jag Almedalen är en vecka full av möjligheter till nya kontakter och bra diskussioner, i en vacker stad.

I sommar bygger jag hus, simmar Vansbrosimningen och åker till Öland. Inget Almedalen för mig i år. Men inbjudningar till alla möjliga evenemang trillar in i min inkorg och sprids i sociala medier så i självömkan eller i ett försök att hjälpa någon annan hitta rätt har jag samlat lite tips på happenings nedan.Listan uppdateras lite kontinuerligt när jag får nys om nya händelser.

Ledarskap, kommunikation, offentlig sektor och digitalisering i Almedalen

Eftersom detta är mina tips så blir det naturligtvis om en hel del ämnen och organisationer som ligger mig varmt om hjärtat. Vill du också diskutera ledarskap, kommunikation, offentlig sektor eller digitalisering så är jag övertygad om att tipsen nedan kan vara något även för dig.

Söndag 3 juli i Almedalen

15.00 – 15.45  Rekommenderas extra starkt!
Att berätta svåra personliga historier – hur porträtterar vi människor i länder långt borta? | Donnersgatan 6
Arrangör: Plan International Sverige
Medier och organisationer är beroende av personliga vittnesmål för att skildra svåra situationer runt om i världen. Men hur beskriver vi utsatta människor och är det okej att använda vilka grepp som helst för att få uppmärksamhet och genomslag? Om vad som krävs och var gränsen går.

16.00-17.00
Från pendelstation till gränsstation – hur påverkas Öresundsregionen av id- och gränskontroller?  | Öresundshuset, Hästgatan 1

Arrangör: Öresundshuset
Vad händer när dyr infrastruktur inte längre kan användas lika effektivt som tidigare? Hur hade reaktionen varit i Stockholm om det införts två gränskontroller för resor till Uppsala med obligatorisk id-kontroll och tågbyte på Arlanda? Analyser från forskare och näringsliv presenteras och debatteras.

16.30-17.45 – Rekommenderas extra starkt!
Rekrytering av nyanlända – vad har vi lärt oss? | Korsgatan 4
Arrangör: Novare Potential
Förra året sökte 160 000 personer asyl i Sverige. Det innebär stora möjligheter för svenska arbetsgivare. Men det finns ett gap mellan den potential som nyanlända besitter och hur vi i Sverige lyckas förvalta den. Därför startades i januari 2016 ett rekryteringsföretag för nyanlända. Under seminariet berättar grundaren Farzad Golchin om arbetet med att hjälpa nyanlända ut på den svenska arbetsmarknaden och arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Vi får ta del av erfarenheter i detta arbete samt handfasta råd till er som arbetar med dessa frågor. Vi får också höra erfarenheter från företag som anställer nyanlända under 2016 och från några nyanlända personer som berättar om den svenska arbetsmarknaden från deras perspektiv.

Måndag 4 juli i Almedalen

08.30 – 10.00  Rekommenderas extra starkt!
Hur öka takten på Sveriges digitalisering – varför går det långsammare än i andra länder? | Fiskargränd 5
Arrangör: HejDigitalt!
Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Det ger oss möjlighet att förbättra alla delar i samhälle och näringsliv. Men från en topp-position har vi tappat fart och halkat efter. Varför? Vad kan vi lära av andra regioner som Sydkorea, Silicon Valley och Tyskland? Hur ökar vi tempot?

09.00 – 10.00
Hur blir Sverige världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter? | Donners plats 2
Arrangör: Dagens industri, CGI
Sverige ska vara ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” slog regeringen fast hösten 2011. Efter det har den statliga Digitaliseringskommissionen verkat för att detta mål ska uppnås. Men ändå tappar Sverige gentemot andra länder. Nu är det dags att agera!

09.00-10.00
Låt integrationen starta direkt | Sankt Hansplan 1, Arbetsmarknadstorget
Arrangör: Goodsport, Astar AB, NPF Solutions AB, Radix kompetens AB
Om vilken typ av aktiviteter och utbildningar som behövs under asylprocessen för att nyanlända flyktingar ska komma snabbare i arbete. Vad kan stat, kommun, näringslivet och civilsamhället göra för att Sverige ska få en snabbare och mer träffsäker integrationspolitik?

09.00 – 09.45
Hur tolkar man och hittar rätt i den svenska statistiken? | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: SCB, Statistiska centralbyrån
Argument och beslut blir bäst om de baseras på fakta. Trots att Sveriges officiella statistik finns några knapptryck bort för alla med en dator eller en smart telefon förekommer felaktiga siffror i debatten.

09.00 – 10.00
Digitalisering och ökad transparens i samhället – hot eller möjlighet? | Kronstallgränd 4
Arrangör: Nowa Kommunikation
Det digitaliserade samhället kan stärka demokratin. Samtidigt kan digitaliseringen vara ett hot mot ett öppet samhälle. Hur ska vi se på digitaliseringen, e-samhället och den ökande transparensen som följer? Är det dags att se digitaliseringen som ett hot, eller är den bara en möjlighet?

9.00 – 9.45
Syns man inte så finns man inte – hur når man ut i bruset i sociala medier? | Cramérgatan, H321

Arrangör: Almedalen Just Nu
Vår expertpanel bjuder på smarta tips på hur man maximerar sin närvaro i sociala medier för att sticka ut i bruset, och hur man lyckas få viral spridningskraft med sitt budskap. Panelen bjuder dessutom på deras framgångsrecept inom bland annat content marketing.

10.00-11.00
Människan i den moderna staden – så bidrar digitalisering till delaktighet och integration | Donners plats 2
Arrangör: Dagens industri, White arkitekter
Digitaliseringen kommer att förändra hur vi planerar våra städer. Ny teknik skapar möjligheter för nya aktörer att bidra till stadens utveckling på sätt som de inte har kunnat tidigare. Hur använder vi digitaliseringen för att utveckla mer integrerade och jämställda städer

10.00-10.30
Framtidens ledarskap – vad krävs av dig? | Strandvägen 4
Arrangör: Offentliga affärer
I framtiden behöver organisationer bli mer dynamiska, öppna och innovativa. Detta kräver ett nytt ledarskap, men också att vi organiserar oss, styr och fattar beslut på ett annat sätt. Hur kan kraven på framtidens ledarskap tillfredsställas i din organisation?

10.30 – 12.00
Hur ska företag och organisationer förbättra digital innovation och tjänsteutveckling? | Fiskargränd 5
Arrangör: HejDigitalt!
Digital innovation erbjuder nya lösningar för alla typer av produkter och tjänster, inom industrin, tjänstesektorn, utbildning, vård och samhälle. Vilka strukturer och arbetssätt är mest framgångsrika? Ska man starta digitalt labb, omvandla IT-avdelningen eller köpa spetskompetens utifrån?

11.15 – 12.00
Så bygger du ett digitalt varumärke | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer
Idag bygger allt fler företag och organisationer sitt varumärke digitalt för att engagera och beröra fler målgrupper. Hur skapar du samhällsengagemang med digital kommunikation?

13.15-14.15
Från vårdgaranti till nya sätt att möta patienten | Visby strand, lokal Vall
Arrangör: SKL
Bättre tillgänglighet är ett av de viktigaste utvecklingsområdena inom vården. Här finns stora utmaningar – men också många förslag på lösningar. Här diskuterar vi några av dem. En tydligare satsning på primärvården, digitaliseringens framsteg och ett större fokus på patientmedverkan gör att sifferserien 0-7-90-90 (vårdgarantin), känns lite förlegad. Hur får vi en bättre tillgänglighet i en ny tid, dessutom präglad av många nya svenskar?

14.00-14.45 – Rekommenderas extra starkt!
Ovanligt bra chefer sökes | Clarion Hotel Wisby
Arrangör: Ledarna
Många grupper i samhället är underrepresenterade i chefskåren trots att Sverige behöver 125 000 nya chefer. Hur ska vi göra för att öka mångfalden i chefskåren i Sverige? Ett panelsamtal utifrån en ny rapport om varför mångfald behövs inom chefskåren och vikten av förebilder. Antalet sökande till varje chefsjobb har halverats de senaste åren och chefbristen blir mer och mer akut. Samtidigt finns en stor outnyttjad potential för verksamheter i både privat och offentlig sektor, då man ofta missar stora grupper i samhället i sin chefsrekrytering. En ny rapport som Ledarna tagit fram visar på vikten av att bredda bilden av vem som och kan och vill bli chef. Under seminariet diskuteras rapporten och hur behovet av att jobba aktivt med mångfald i chefsrekryteringen. Det handlar inte bara om chansen att ta tillvara den viktiga potential som olika grupper utgör, utan också om nya affärsmöjligheter och om att bli en attraktiv arbetsgivare.

14.00 – 14.30
Det mångkulturella Sverige – igår, idag och imorgon | Strandvägen, H534
Arrangör: KAPI – mångkulturell insikt och kommunikation
Hur har Sverige förändrats de senaste 10 åren och vad ser vi för trender framöver? Om växande mångkulturella målgrupper och konkreta tips på hur myndigheter och företag lyckas med sin kommunikation.

14.00 – 15.00
Medborgardialog – vem är den till för egentligen? | Nowas och Resumés trädgård, Kronstallgränd 4
Arrangör: Nowa Kommunikation
Det pratas mer och mer om medborgardialog. Många kommuner satsar stort på detta. Ökat, delaktighet och ökad demokrati. Är detta det sanna syftet eller är medborgardialogen egentligen bara ett sätt att legitimera redan fattade beslut?

16.00-17.00
Snabbare byggprocesser och rimliga byggregler – så löser vi bostadsbristen  | 
Visby strand, lokal Vall
Arrangör: SKL
Bostadskrisen har blivit akut. Bristen är påtaglig i nästan alla landets kommuner. Det ska byggas 700 000 nya bostäder fram till 2025. Då behövs snabba byggprocesser och mark att bygga på. Hur ökar vi den byggbara markytan? Och hur ser vi till att det verkligen byggs på den redan detaljplanerade marken? Panel: Lena Micko, ordförande SKL, Göran Cars, professor i samhällsbyggnad, Anders Danielsson, Vice VD Skanska AB, Eva Schelin, vd IQ samhällsbyggnad

17.00-18.00 (elden tänds 16.30)
Samtal vid lägerelden | Kruttornet vid Visby strandpromenad
Arrangör: Scouterna
Samtalet har tystnat
För att vi inte vågar, hinner, orkar eller fastnat i vår egen värld.
För att vi inte möts och samtalar på samma sätt i dag som vi gjorde tidigare. Därför bjuder vi på Scouterna in dig till vår lägereld på stranden i Almedalen. Det är där det riktiga samtalet äger rum.
Måndag 4 juli handlar samtalet vid lägerelden om hur vi jobbar med integration på riktigt. Alla pratar om att vi står inför vår tids största integrationsutmaning men få pratar om hur vi faktisk gör för att möta den. Träffa, lyssna och samtala med representanter från Ikea, Volvo Group, Unga Mot Antisemitism & Främlingsfientlighet, Ledarna Privat Tjänstesektor och Scouterna.

17.30-18.30 (även onsdag, torsdag och fredag)
Öresundsmingel | Öresundshuset
Arrangör: Öresundshuset
För sjunde året i rad arrangeras Öresundsmingel från söndag till fredag, mellan kl. 17.30-18.30. Här ges tillfälle att nätverka med nationella och regionala beslutsfattare inom näringsliv, akademi och politik. Våra Öresundsmingel är ett av få mingel i Almedalen som är öppet för alla, det är bara att komma. Det bjuds på smörrebröd och passande dryck. I år har vi fler samarbetspartners som står som värdar och kommer att bjuda på spännande format.

Tisdag 5 juli i Almedalen

08.00 – 09.00  Rekommenderas extra starkt!
Checklista för Sveriges nästa IT-kommun | Hästgatan 1, Öresundshuset
Arrangör: Helsingborgs stad
2015–2016 är Helsingborg Sveriges IT-kommun. Nästa gång kanske någon annan är bäst på internet och att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Så vad kommer krävas av nästa vinnare, och varför är det just Helsingborg som innehar titeln idag?

09.00-10.00
Arrangör: Grant Thornton
Framtiden för ideella organisationer – är ni redo? Strandvägen #H525
Många vill idag engagera sig som volontärer på fältet, men det är svårare att locka personer till strategiskt styrelsearbete. Fungerar de strukturer som finns idag för den yngre generationen? Vi diskuterar utifrån resultatet av Grant Thorntons attitydundersökning ”Ideell sektor – är ni redo för framtiden?”.

09.00 – 10.00
Gamification – hur rolig får samhällsinformation vara? | Ocean Surveyor, (fartyg), Kajplats 10, Visby hamn
Arrangör: Sveriges geologiska undersökning
Sveriges myndigheter sitter på massor av spännande data som skulle göra stor nytta i samhället. Men av olika skäl hittar informationen inte ut. Är gamificiation ett effektivt sätt – eller är det ”för roligt”? Eller är det snarare så att vi måste tänka nytt för att uppfattas som seriösa?

11.00 – 12.30  Rekommenderas extra starkt!
Digital kompetens 2.0 – vad krävs för att leda digital transformation? | Fiskargränd 5, HejDigitalts trädgård
Arrangör: HejDigitalt!
Den digitala ledaren måste kunna leda en organisation som tillvaratar möjligheterna med digital teknologi för att transformera verksamheten till nästa nivå. Vad kännetecknar dessa ledare och hur behöver rollen utvecklas framöver? Finns dessa ledare i Sverige?

13.30-15.00 – Rekommenderas extra starkt!
Digital generationsväxling – vilka nya stjärnor kommer få toppjobben? | Fiskargränd 5
Arrangör: HejDigitalt!
Digital transformation kräver både insikter om teknikens möjligheter, förändringsledarskap och förmåga att arbeta agilt och experimenterande. Vad är det för digitala super-talanger vi söker och var finns de?

17.45 – 19.00  Rekommenderas extra starkt!
Håller robotar på att ta över journalistens- och kommunikatörens jobb? | Kronstallgränd 4,  Nowas och Resumés trädgård
Arrangör: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion, Nowa Kommunikation, Sveriges Marknadsförbund, Sponsrings & Eventföreningen/SEFS, Swedish Content Agencies, KIMM/Wise Professionals
Hur kommer tillökningen av ny, förfinad robotteknik att påverka den mänskliga kommunikationen? Kan man verkligen producera content som fungerar? Försämras förtroendet för informationen på nätet ytterligare om det är robotar som skriver eller överskattar vi vår egen förmåga?

20.00-00.00
Konsert med Miriam Bryant | Kallis
Arrangör: Kallis
Telia & Samsung Presenterar Miriam Bryant Live på Kallis. Hämta ett entréband innan eller chansa på att du får biljett i dörren. 

 

Onsdag 6 juli i Almedalen

10.00-10.30
Vilket ledarskap krävs av kommundirektören när 10 000 asylsökande kommer till Sverige på en vecka? | Strandvägen 4
Arrangör: Offentliga affärer, Gaia leadership
Att leda en kommun är stort och komplext men också inspirerande. Du ska balansera ditt uppdrag gentemot medborgare, media, ett stort antal anställda samt verka i samspel med en politisk ledning. Vilka krav ställs det på ledarskapet när socialkontoret hotas med stängning, kommunen står utan boendeplatser och personalen inte räcker till därför att Sverige har det högsta flyktingmottagandet sedan andra världskriget. Hur kan vi som ledare bidra till att det skapas en ny gemensam målbild för att möta nya utmaningar. Hör tre kommundirektörer samtala om sitt ledarskap speglat i den aktuella samhällsutmaningen med stora flyktingströmmar.

10.45-12.15
Hur tar kommunikatörer kommandot i den digitala transformationen? | Best Western Strand Hotel Visby
Arrangör: Sveriges kommunikatörer och HejDigitalt
Kommunikation sker i allt större utsträckning digitalt vilket ändrar villkoren för modernt ledarskap. Hur skapar vi engagemang, effektivitet och hållbara arbetsplatser med hjälp av digital kommunikation? Sveriges Kommunikatörer och HejDigitalt! bjuder in gäster och diskuterar hur digitaliseringen påverkar det kommunikativa ledarskapet. Seminariet består av panelsamtal och workshop där vi tillsammans tar fram en digital ”goodiebag” med konkreta verktyg och tips.

13.00 – 14.30
Morgondagens kris är redan här! Om hur analys av data kan förutse kriser | Strandgatan 10, Börsen
Arrangör: Precis
Krishanteringen är på väg att förändras i sin kärna. Det är lättare än någonsin att förutse en kris genom analyser av data bland annat i sociala medier. Med hjälp av aggregerad data kan en issue förutses redan innan första kritiska inlägget skrivs.

 

13.00-13.15
Digital framtidsspaning  | Tage Cervins gata H415
Arrangör: SVT
Hur förändras det linjära och digitala berättandet med ny teknik och nya möjligheter? En spaning om var vi står idag och vart vi kanske är på väg.

13.00 – 14.00
Samhällspåverkan i tider av digital transformation, globalisering och snabba förändringar | Östra Tullgränd 10, Östra Snickerie
Arrangör: SAS Institute
Vi står inför utmaningar där affärsmodellerna förändras och där traditionella branscher snart är ett minne blott. Tjänstesektorn står inför en revolution där 50 procent av jobben kommer försvinna inom 20 år enligt forskningen. Det handlar om att förstå sin dåtid, styra sin nutid och förutspå sin framtid!

17.00-18.00 (elden tänds 16.30) – Rekommenderas extra starkt!
Samtal vid lägerelden | Nedanför Kruttornet vid Visby strandpromenad
Arrangör: Scouterna
Samtalet har tystnat
För att vi inte vågar, hinner, orkar eller fastnat i vår egen värld.
För att vi inte möts och samtalar på samma sätt i dag som vi gjorde tidigare. Därför bjuder vi på Scouterna in dig till vår lägereld på stranden i Almedalen. Det är där det riktiga samtalet äger rum.
Onsdag 6 juli handlar samtalet vid lägerelden om hur vi jobbar med barn och ungas självkänsla på riktigt? Enligt forskning mår var fjärde ung psykiskt dåligt idag, mycket på grund av låg självkänsla, men hur gör vi konkret för att möta denna samhällsutmaning?
Träffa, lyssna och samtala med representanter från BRIS, Tilia, Barnombudsmannen och Scouterna.

17.15-18.45
Science slam | Öresundshuset, Hästgatan 1
Arrangör: Öresundshuset
Science Slam – ett underhållande sätt att nå ut med forskning till medborgarna. Lär dig lite mer om till exempel förbränningsmotorer, genusperspektiv i köket, kostens påverkan på hälsan, smartare godstrafik, självförstörande skruvar vid käkkirurgi och bostadsojämlikhet i städer.

Torsdag 7 juli i Almedalen

09.00 – 11.30
Digital innovation i praktiken – vilka metoder och strukturer fungerar bäst? | Fiskargränd 5, HejDigitalts trädgård
Arrangör: HejDigitalt! och Hyper Island
Hur kan traditionella företag och organisationer jobba med digital innovation? Behövs det speciella team med särskild kompetens?

10.00 – 10.45
Sociala medier – från engagemang till konvertering | Donnersgatan 6
Arrangör: Läkarmissionen
Som insamlingsorganisationer vet vi hur vi skapar engagerande innehåll i sociala medier. Men även om det är bra med likes, delningar och räckvidd, är det svårt att göra skillnad enbart genom digitala hejarop. För att nå insamlingsmål gäller det att förvandla fans till givare. Hur gör vi det?

13.00 – 15.30
Jobba 100 % digitalt – hur förbättra samarbete, lärande, kommunikation och entreprenörsdriv? | Fiskargränd 5, HejDigitalts trädgård
Arrangör: HejDigitalt!
Hur kan traditionella företag och organisationer bli mer kollaborativa, agila och agera mer som en startup? Hur samarbeta och öppna upp för medarbetare utanför den egna organisationen?

339340_10150912760870957_1531235113_o

13.30 – 14.30
Den genomskinliga människan – om våra digitala spår och hur de kan användas | Kronstallgränd 4, Nowas och Resumés trädgård
Arrangör: Nowa Kommunikation, Future Foundation
Vem har rätt att använda dina data? Finns det utrymme för personlig integritet eller är vi på väg mot ett samhälle i full transparens – där alla med några klick kan få veta allt om alla? Vi använder en databas med kontextuella drivkrafter och trender för att se in i framtiden.

17.45 – 19.00
Hur privat får man vara som offentlig person? | Kronstallgränd 4, Nowas och Resumés trädgård
Arrangör: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion, Nowa Kommunikation, Sveriges Marknadsförbund, Sponsrings & Eventföreningen/SEFS, Swedish Content Agencies, KIMM/Wise Professionals
Är det okej att snäsa av en reporter när man tröttnat på att bli jagad? Eller är det kanske så att vi har gått för långt i vårt tillmötesgående mot media? Ett samtal om medieträningar, vett och etikett hos de som intervjuar och de som blir intervjuade.

19.00-20.00
Jubileumsmingel för Almedalsdrinken | Soberian, Kilgränd
Arrangör: Almedalsdrinken
För femte året i rad förgyller Almedalsdrinken Visby och Almedalsveckan! Vi vill tillsammans med dig fira detta.Tillsammans med Stina Morian, Brit Staktson och Linda Engström gör vi en återblick på vad som har hänt sedan 2012 då vi utsågs till Hetast i Almedalen. Detta samtal leds av den fantastiska Jessica W Sandberg! På plats vill vi även blicka framåt och kommer låta er besökare ge oss inspirationen för nästa års upplaga av Almedalsdrinken. Vi bjuder dessutom på Almedalsdrinken, något att äta, skön musik och Almedalsdrinkpong!

21.00-24.00 – Rekommenderas extra starkt!
TEDxAlmedalen | Innergård i centrala Visby – obs anmälan öppnar 30 juni
Arrangör: Cecilia Wassaether, CEO Greatness PR
In a world where Googling is superior to ponder over the issue, we ask ourselves – who determines your truth and who runs it? Who determines reality, and who has the power? Facts, documents, opinions and truths lead us to make decisions but also to doubt already made decisions. Whose voice do you listen to and how valuable is your own?

Fredag 8 juli

9.00-10.00
Hur talar makten? | Kronstallgränd 4
Arrangör: Sveriges kommunikatörer
Vilka knep använder partiledarna för att påverka? Talskrivare och retorisk analytiker analyserar partiledartalen och förklarar hur makten talar. I vår svenska demokrati ligger den yttersta makten hos våra partiledare. Orden de väljer kan få ödesdigra konsekvenser eller samla en hel nation. De må säga att deras ord handlar om att resonera, att förklara, att fördjupa sitt lyssnande. I själva verket handlar det bara om att påverka; de vill påverka dig att lägga din röst på just dem nästa gång vi går till val. Eller?

09.30 – 10.00  Rekommenderas extra starkt!
Hur får vi fler att delta i samhällsdebatten? | Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Westander
Vem eller vilka når ut med sitt budskap? Hur får vi fler att göra sina röster hörda och delta i samhällsdebatten? Hur kan vi inspirera fler att höja sina röster och delta i det demokratiska samtalet?

221452_10150912757590957_1162879999_o

Återkommande i Almedalen 2016

Varje morgon 08.00-08.30
Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik | Nowas och Resumés trädgård, Kronstallgränd 4
Arrangör: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion och Nowa Kommunikation
Vilka frågor snackades det om igår? Vad blir dagens snackis? Vilka nyheter får genomslag? Resumés chefredaktör Johan Såthe och en panel med gäster pratar om kommunikation, samhälle och politik. Frukost serveras från 07.30

Tänk på detta i Almedalen!

  • Kolla gärna innan du beger dig så att eventet inte blivit flyttat eller inställt.
  • I varje events namn ovan finns en länk med mer information. Lita inte blint på mig jag kan ju ha skrivit fel.
  • Du hinner inte gå på allt ovan. En del krockar tyvärr.
  • Missa inte att allt inte sker på mingel och seminarier, våga strosa, ta en paus eller försök få till en spontan dejt med någon du vill prata med.
  • Glöm inte äta god mat såsom saffranspannkaka!

Utöver ovanstående hade jag hållit lite koll på Öresundsrevolutionen, cykeltaxi med CloudNine och som nyfrälst öppet-vatten-simmare hade jag hakat på Simma Sverige i Almedalen och lärt mig lite tips om crawl, öppet vatten eller swimrun.

 413305_10150912757140957_719309404_o

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s